Voor wie

Het programma is in eerste instantie bedoeld voor trainers en adviseurs van ondernemingsraden. Daarnaast staat de leergang ook open voor ambtelijk secretarissen van een ondernemingsraad of leden daarvan (voorzitters, DB, leden commissies arbeidsvoorwaarden et cetera), die direct te maken hebben met het overleg over de arbeidsvoorwaarden in de eigen organisatie.

 
| More