Gemeente Amsterdam

Strategisch HRM

Start: Najaar 2009
Tijd en plaats: donderdagmiddag van 16.00 tot 19.30 Havenbedrijf Amsterdam locatie Regus, Kingsfordweg 151
Gespreksleider: Dhr. Frans Kraal (HvA)

Donderdag 24 september

Thema: de betekenis van strategisch HRM


Inleiding 1
De functie en rollen van HRM, de betekenis van SHRM voor de organisatie en de effectiviteit van HRM
prof. dr Deanne den Hartog (Uva)

Inleiding 2
De betekenis van de context waarbinnen SHRM gevoerd wordt
dr. Arjan Heyma (SEO)

Literatuur
Robert Verburg & Deanne den Hartog (2007). ‘HRM en de veranderende relatie tussen werkgever en werknemer’. Hoofdstuk 2 uit: de kern van HRM ,SWP / 2e druk / 2007
P.A. Risseeuw & J.J.M. Theeuwes. De Amsterdamse arbeidsmarkt en de recessie, gevolgen voor banen en werkloosheid. Uit: SEO economisch onderzoek, Amsterdam, april 2009.

Donderdag 8 oktober

Thema: Het vervangen of het langer doorwerken van oudere werknemers?


Inleiding 1
De betekenis van het langer doorwerken van en voor oudere werknemers.
drs. Joop Zinsmeister (HvA)

Inleiding 2
De vervanging van oudere werknemers.
dr. Martha Meerman

Literatuur
Joop Zinsmeister, Martha Meerman en Jacques van Hoof. De betekenis van het ouder worden in de arbeidsorganisatie, ‘ouder worden als sociale constructie van leeftijd’. uit Tijdschrift voor HRM-juni2009.
Age information through research, hoofdstuk 4
Najat Bay, Jaap Terpstra & Martha Meerman. ‘Vervangen en vernieuwen. Een erkenning naar de wijze waarop organisaties omgaan met de vervangingsvraag’.Een onderzoek uitgevoerd door het Lectoraat Gedifferentieerd Human Resource Management van de Hogeschool van Amsterdam.

Donderdag 29 oktober

Thema: De jongere werknemers op de arbeidsmarkt


Inleiding 1
De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.
dr. Marc van der Meer (ECBO).

Inleiding 2
Kenmerken van generatie Y aan de arbeidsmarkt.
drs. Inge van der Welle (UvA)

Literatuur
‘Tijd voor ontwikkeling. Advies van de Denktank Leren en Werken over het stimuleren van een leven lang leren in Nederland’. Uitgave Juli 2009, OCW39.065
Inge van der Welle & Virginie Mamdouh. ‘Territoriale identiteiten en de identificatiestrategieĆ«n van Amsterdamse jongvolwassenen van buitenlandse afkomst. Over evenwichtskunstenaars en kleurbekenners.’ Uit: Migrantenstudies, 2009, nr. 1.

Donderdag 12 november

Thema: de organisatie en uitvoering van strategisch HRM


Inleiding 1
Sturen op doorstroom, leren en mobiliteit.
drs. Toby Frielink (van Nimwegen en Partners)

Inleiding 2
Sturen door aandacht voor functioneren, beoordelen, belonen en ontslag.
dr. P. Biemans (Hogeschool InHolland)

Literatuur
Ricardo Semler (1993-2007). Hoofdstuk 1, ‘Natuurlijk ondernemen’, p. 13-19. Uit: Semco-Stijl. Het inspirerende verhaal van de meest opzienbarende werkplek ter wereld.
Jaap Peters & Judith Pouw (2008). Hoofdstuk 1, ‘van rationaliteit naar vervreemding’, p. 15-31.Uit:Inrensieve Menshouderij, Hoe Kwaliteit oplost in rationaliteit. Scriptum / 7e druk / 2008.
‘Test jezelf. Wat voor bedrijfscultuur heeft jouw organisatie?’ Een test samengesteld door onderzoeksbureau Effectory.
Walter van Hulst (september 2009). ‘Humanisering van de arbeid heet nu sociale innovatie. Toen beladen begrip, nu noodzaak om te overleven’. Uit: Slow Management, september 2009.
P.J. Biemans (2008). ‘Een ABC’tje. Workforcemanagement: een kans voor HRM’. Uit: Gids voor Personeels- management
Petra Biemans (2008). Veranderingen in het beroepsprofiel van HRM in de praktijk. Uit: tijdschrift voor HRM-0108

Donderdag 26 november

Thema: de gemeentelijke omgeving en SHRM


16.00-16.30: napraten over de voorgaande weken
16.00-17.30: directeur P&O gemeente Amsterdam
17.30-18.00: pauze
18.00-19.00: plenaire discussie en afsluiting

 
| More