CAO vorming in Nederland

AIAS en de afdeling Arbeidsrecht van de Universiteit van Amsterdam organiseren in opdracht van MKB Nederland een leergang ‘CAO vorming in Nederland’. Deze leergang heeft als doel om de onderhandelaars beter beslagen ten ijs te laten komen bij de onderhandelingen. Het streven is dat de onderhandelaars na de cursus beter in staat zullen zijn de in het geding zijnde belangen, economische en politieke – maar ook die van de andere zijde van de onderhandelingstafel – beter te kunnen inschatten en te benoemen, om het CAO-recht beter te doorgronden en te gebruiken, om de internationale context te doorzien, alles met de gedachte dat de CAO kan worden ingezet als innoverend instrument. De cursus zal worden toegespitst op de belangen van het MKB.

Sprekers zijn onder andere prof. dr. Evert Verhulp (Universiteit van Amsterdam), dr. Maurice Rojer (Min SZW, Frans Leijnse (HvU/UvA, drs. J. van der Berg (hoofd Arbeidsverhoudingen Unilever Nederland), dr. K. Korevaar (IVA, Tilburg), drs. Boukje Cuelenaere (Astri) en anderen.

Dit is een in-company training en is derhalve niet toegankelijk voor buitenstaanders.

 
| More