Sociaal overleg in de onderneming

AIAS en het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden (GBIO) organiseren in de winterperiode 2008-2009 voor de vijfde keer een leergang over ‘Sociaal Overleg in de Onderneming’. Aanleiding voor de leergang is onze zorg over de kwaliteit van de medezeggenschap in Nederland.

De leergang beoogt inzicht te bieden in de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die richting geven aan de arbeidsverhoudingen in Nederland, de stand van zaken op het terrein van het sociaal overleg op dit moment en mogelijke ontwikkelingen en trends in de toekomst.

 
| More